Công ty TNHH Thiết bị  Điện tử tự động AEE,  Chuyên Cung cấp ROBO, PLC, DRIVER MOTOR, VITME, MOTOR CỮA TỰ ĐỘNG, ĐỘNG CƠ BƯỚC, THIẾT BỊ DÂN DỤNG THÔNG MINH…v..v.