AEE là doanh nghiệp dẫn đầu về đảm bảo chất lượng – Kết quả đánh giá của thanh tra Bộ GTVT đối với các nhà cung cấp TBGSHT (tin từ giaothongvantai.com.vn)

Theo Ông Thạch Như Sỹ – Phó Chánh thanh tra Bộ GTVT cho biết: “Qua đợt đầu thanh tra 10 đơn vị cung cấp thiết bị, có thể chia các doanh nghiệp này thành 4 nhóm. Nhóm 1 cung cấp ra thị trường số lượng lớn thiết bị, các mẫu kiểm tra hiện trường đều đạt yêu cầu, hiện chỉ có Công ty AEE. Nhóm 2 là các cơ sở sản xuất tương đối quy mô. Tuy nhiên, kiểm tra hiện trường thì vẫn cần chấn chỉnh một số vấn đề. Nhóm 2 có các công ty như Eposi, Vcomsat. Nhóm thứ 3 còn một số vấn đề chúng tôi đang tiếp tục kiểm tra, thu thập thêm dữ liệu để đưa ra hướng xử lý. Nhóm này gồm các công ty Tân Á Châu, Skysoft, Sao Việt. Nhóm cuối có nhiều sai phạm lớn, trong đó có Công ty Vạn Xuân, chúng tôi đã đề nghị Bộ trưởng thu hồi giấy chứng nhận hợp chuẩn”. (Chi tiết bài viết)